You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

The customization tool allows you to make color changes in your theme

  •  
  •  
  •  
  •  

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı : Bora Hidrolik – Bora YALINIZ

Adresi : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Cad. No: 11 Toprakkale/OSMANİYE

Telefon : 0 552 225 52 80

E-mail : info@borahidrolik.com

1.2- ALICI

Müşteri olarak; www.borahidrolik.com alışveriş sitesine üye olan kişi ve üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın Bora Hidrolik – Bora YALINIZ'a ait www.borahirolik.com  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.borahirolik.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla her bir ürün için ALICI'nın www.borahirolik.com internet sitesinde sipariş verme veya hesap oluşturma işlemi sırasında bildirdiği yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre daha önce alıcıya bildirilmek kaydıyla en fazla on gün daha uzatılabilir. Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, ürün/ürünleri ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürün/ürünlerin ALICI’nın işbu sözleşmede belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Bora Hidrolik – Bora YALINIZ sorumlu tutulamaz. ALICI, kargo şirketinden teslim aldığı ürün/ürünlerin eksiksiz, hasarsız ve tam olarak teslim edildiğini beyan ve kabul eder. Teslimattan sonra ürün/ürünlerin özenle korunması yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

4.3- Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Bora Hidrolik – Bora YALINIZ sorumlu tutulamaz.

4.4- Bora Hidrolik – Bora YALINIZ, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sevkiyat ve teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve KDV dahil bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Bora Hidrolik – Bora YALINIZ ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürün/ürünlerin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Bora Hidrolik – Bora YALINIZ’a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine veya ALICI’nın isteği ile başka bir kişi/kuruluşa teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/ürünlerin 3 gün içerisinde beraberinde gönderilmiş resmi satış belgesinin aslı ve diğer belgelerle birlikte Bora Hidrolik – Bora YALINIZ’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- Bora Hidrolik – Bora YALINIZ, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve stok problemleri nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları doğrultusunda gerekli onarımın yapılması için Bora Hidrolik – Bora YALINIZ’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Bora Hidrolik – Bora YALINIZ tarafından karşılanacaktır.

4.9- Sipariş edilen ürün/ürünlere ilişkin fiyat dahil taahhütlerin geçerlilik süresi; sipariş onay maili gönderildiği anda başlar, teslimat gerçekleştiği günü takip eden sekizinci gün sonlanır.

4.10- ALICI, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerlerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

4.11- www.borahidrolik.com internet sitesinden sadece; 18 yaşını doldurmuş(reşit), ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan; tam fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler alışveriş yapabilir. Tam fiil ehliyetine sahip olmayan küçük veya kısıtlı kişiler tartafından alışveriş yapıldığı iddiası ile işbu sözleşme feshedilemez.

4.12- ALICI, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi ve bu nedenle Bora Hidrolik – Bora YALINIZ  aleyhine doğmuş veya doğacak her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13- ALICI, ürün/ürünleri perakende olarak satın alacaktır. Perakende olarak satın aldığı ürün/ürünleri 3. Kişilere satması veya kar etme amacı gütmesi durumunda; Bora Hidrolik – Bora YALINIZ nezdinde oluşabilecek her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, ürün/ürünleri toptan olarak satın almak istediği durumlarda Bora Hidrolik – Bora YALINIZ ile irtibata geçmelidir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, www.borahidrolik.com internet sitesinde satış amaçlı sergilenen ürünlerden niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli, çabuk bozulma tehlikesi olmayan, son kullanma tarihi geçme ihtimali olmayan veya ALICI’nın istekleri ya da açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmayan ürün/ürünler; teslimatın yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda ürün/ürünlerin ambalajının orijinal halinde ve açılmamış  olması, ürün/ürünlerin kullanılmamış, niteliklerinin bozulmamış ve yeniden satışa sunulabilir durumda olması şarttır.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bilginin, yasal süresi içerisinde www.borahidrolik.com internet sitesindeki ürün iade formunun doldurularak e-posta yoluyla veya faks yoluyla yazılı olarak Bora Hidrolik – Bora YALINIZ’ye ulaştırılması gerekmektedir. ALICI’nın ürün/ürünleri ve beraberinde gönderilmiş olan resmi satış belgesinin aslı ile varsa diğer belgeleri, cayma hakkının kullanımına ilişkin yazılı bildirimini takip eden üç gün içerisinde tam ve eksiksiz olarak Bora Hidrolik – Bora YALINIZ’a geri iade etmesi koşuluyla Bora Hidrolik – Bora YALINIZ ürün/ürünlerin bedelini, ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde kredi kartı veya banka hesabına iade eder. Yukarıda belirtilen şartlara uyulmadığı takdirde; ALICI cayma hakkından faydalanamaz.

ALICI, www.borahidrolik.com internet sitesinde satış amaçlı sergilenen ürünlerden niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olamayan, çabuk bozulma tehlikesi olan, son kullanma tarihi geçme ihtimali olan veya ALICI’nın istekleri ya da açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ürün/ürünler; ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimi esnasında bozuk veya hasarlı olması haricinde cayma hakkına sahip değildir. 

 

MADDE 6- SİPARİŞ/ÖDEME

Sipariş:

www.borahidrolik.com internet sitesinde Türkiye sınırları içerisinde geçerli olmak koşuluyla sipariş verilebilmektedir.

Alışveriş sepetine eklenen ürün/ürünlerin KDV dahil TL tutarı ALICI tarafından onaylandıktan sonra, işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce ALICI’ya Sipariş Onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Siparişlerin tedarik, ödeme ve teslimat sürecinin aksamaması için Sipariş Onay maili ALICI tarafından mutlaka beklenmelidir. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da ödeme sorunlarından kaynaklanan problemler ALICI’ya telefon/faks/e-mail yoluyla mutlaka bildirilir. Gerekli hallerde ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya sipariş bedelinin Bora Hidrolik – Bora YALINIZ banka hesabına gönderildiği andır.

İstisnai bir durum da olsa, eğer ürün stok problemi ile karşılaşılırsa müşteri hemen bilgilendirilir, müşterilerin arzusu doğrultusunda yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın ödediği tutar ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.

 

Ödeme:

ALICI,

1) Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak Denizbank (TL) hesabımıza ödeme yapabilir.

BANKA HESAP BİLGİLERİ:

Bora Hidrolik – Bora YALINIZ

Denizbank Osmaniye Şubesi Hesap numarası: TR47 0013 4000 0029 8818 9000 01

2) Sitemiz üzerinden kredi kartı ile online ödeme imkânlarından yararlanabilir. Online ödemelerde sipariş sonunda kredi ALICI’nın kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Muhtemel sipariş iptali veya stok sorunları nedeniyle sipariş iptallerinde kredi kartına para iadesi on (10) iş günü içerisinde yapılacaktır.

Üç gün içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya sipariş bedelinin banka hesabımıza gönderildiği andır. www.borahidrolik.com internet sitesinde belirtilmeyen ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Kredi kart bilgileri www.borahidrolik.com internet sitesinde kayıtlı tutulmadığından, bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından görülmesi ve ele geçirilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte www.borahidrolik.com internet sitesinde, hiçbir şekilde kredi kartınıza ait bilgiler görülememektedir ve hiçbir şekilde kredi kartı bilgileriniz kayıt edilememektedir.

Kargo bedeli ALICI’ya aittir.

MADDE 7- SEVKİYAT/TESLİMAT

Sevkiyat:

Sevkiyat kargo ile yapılacaktır. Kargo bedeli ALICI’ya aittir. Sipariş Onay mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler anlaşmalı olduğumuz Kargo Şirketine verilir.

Gün içerisinde verilen siparişler aynı gün veya en geç ertesi gün Kargo’ya teslim edilir.

Pazar günleri, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde gelen siparişler, siparişin verildiği günü takip eden ilk iş günü kargoya teslim edilir.

Teslimat:

Ürün/ürünler anlaşmalı olduğumuz Kargo ile adresinize teslim edilecektir. Teslimat süresi; Sipariş Onay mailinin gönderilmesinden ve ürün/ürünlerin Kargo’ya tesliminden sonra 2-10 iş günüdür.

Ürün/ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde gecikme olabilir. Ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden Bora Hidrolik – Bora YALINIZ sorumlu tutulamaz.

Belirtilen günler içerisinde, ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri için satış temsilcisine telefon ya da e-mail yoluyla ulaşılması halinde, şirket yetkilileri konu ile hemen ilgilenip, gerekli çözümü sağlayacaktır.

Teslimat problemleri yaşanmaması için sevkiyat bilgilerini tam ve eksiksiz doldurulması, teslimat yapılacak adreste bulunulması önemle rica olunur.

Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, ürün/ürünleri ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürün/ürünlerin ALICI’nın işbu sözleşmede belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Bora Hidrolik – Bora YALINIZ sorumlu tutulamaz.

Bora Hidrolik – Bora YALINIZ mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve stok problemleri nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.

Zarar Görmüş Paket Durumunda;

Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise ALICI, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket, ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Bora Hidrolik – Bora YALINIZ’a bildirilmelidir. Bu durumda, sorunun çözülmesi için hemen harekete geçilecektir.

 

MADDE 8- İADE/ İPTAL

Sözleşme konusu ürün/ürünler, teslimat esnasında bozuk veya hasarlı değilse iade alınmaz.

Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, ALICI, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Paket, ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise ALICI, teslimat esnasında bozuk veya hasarlı olduğu tespit edilen ürün/ürünleri teslimatı gerçekleştiren kurum veya kuruluşa geri gönderilmek üzere teslim etmelidir. Aynı zamanda durumu, tutanağın kendisinde kalan kopyası ile birlikte en kısa zamanda Bora Hidrolik – Bora YALINIZ’a bildirmelidir. Bu durumda ALICI, bozuk veya hasarlı olması nedeniyle iade ettiği ürünün yenisiyle değiştirilmesini veya siparişinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Siparişin iptali halinde ALICI’nın ödediği tutar, ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.

**İSTİSNA olarak sözleşme konusu ürün/ürünlerden , teslimat esnasında bu ürün/ürünlerin ambalajı açılarak kontrol edilmeli ve bozuk veya hasarlı ise teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Ürün/ürünler kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise  ALICI, teslimat esnasında bozuk veya hasarlı olduğu tespit edilen ürün/ürünleri teslimatı gerçekleştiren kurum veya kuruluşa geri gönderilmek üzere teslim etmelidir. Aynı zamanda durumu, tutanağın kendisinde kalan kopyası ile birlikte en kısa zamanda Bora Hidrolik – Bora YALINIZ’a bildirmelidir. Bu durumda ALICI, bozuk veya hasarlı olması nedeniyle iade ettiği ürünün yenisiyle değiştirilmesini veya siparişinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Siparişin iptali halinde ALICI’nın ödediği tutar, ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir. Söz konusu Ürün/ürünler, ALICI tarafından teslim alındıktan sonra ürün/ürünlerin bozuk veya hasarlı olmadığı kabul edilmiş olur. Bora Hidrolik – Bora YALINIZ, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve stok problemleri nedeniyle sözleşme konusu ürün/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödeme şekline bağlı olarak on (10) iş günü içerisinde banka hesabına veya kredi kartına iade edilir.